Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych jest organizatorem Krajowych Konferencji Biegłych Sądowych oraz Regionalnego Kongresu Nauk Sądowych. Stowarzyszenie prowadzi Studium Biegłych Sądowych.