Strona poświęcona Biegłym Sądowym www.sądowibiegli.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych jest organizatorem Krajowych Konferencji Biegłych Sądowych oraz Regionalnego Kongresu Nauk Sądowych. Stowarzyszenie prowadzi Studium Biegłych Sądowych.